Harsághy Jenő
M. kir. 9 h. gye.

1915. október 10-én egy orosz század betört a Stripa-mentén álló volt kassai 9. honvéd gyalogezred egyik előretolt állásába. Harsághy Jenő törzsőrmester önként jelentkezett annak visszafoglalására. Tüzérségi támogatás nélkül, meglepetés szerűen hajtotta végre a vállalkozást. Szakaszát két részre osztva szemből és balról megrohamozta az előretolt állást, és rövid kézitusa után visszafoglalta az. Két tisztet és 61 orosz katonát foglyul ejtett, a szakasz egyetlenegy embert sem veszített. Harsághy Jenőt ezredparancsnoka tiszthelyettessé léptette elő és bátor magatartásáért az I. osztályú Ezüst Vitézségi Érmet kapta.
 

Forrás: Sőregi Zoltán összeállítása