Dédai László

M. kir. 3. h. gye.

Dédai László őrmester hőstettét és az ellenséggel szemben tanúsított kiválóan vitéz magatartásával szerzett érdemeit a debreceni 3. honvéd gyalogezred kitüntetési javaslata a következőképen örökítette meg. Gyakran önként jelentkezett közvetlen az ellenséges arcvonal előtti elhelyezett figyelő, vagy biztosító erőknek megközelítésére és kézigránátokkal való megtámadására. A peteanói védőállásban az ellenség többszöri túlerős támadásával szemben, mint szakaszparancsnok rendíthetetlenül kitartott. 1915. október 19-én, amikor legvadabbul dühöngött a harc és a század összes szakaszparancsnokai elestek, átvette százada vezetését és a hős védők megmaradt részét példás bátorságával és rettenthetetlenségével kitartásra buzdította, habár légnyomás következtében maga is majdnem harcképtelen volt. Ezáltal sikerült az ellenség nagy túlerővel megindított támadását súlyos veszteségek okozásával elhárítania.

Korabeli könyvészeti források alapján