Konz Károly
Cs. és kir. 2. gye.


1914 szeptemberének végén a brassói császári és királyi 2. gyalogezred Baranowicze környékén hosszú időre megállapodott. A harcoknak azonban még nem következett be a vége. Az ezredet Baranowiczi déli részén gyülekeztették és szeptember 27-én délnek, Luki felé indították, hogy a 4. német hadosztályt Goslawszczina, Sadworje, Popowczy, Wonky védőszakaszban a Szczara nyugati partján felváltsák. Hatalmas ellenséges támadások következtek itt. Az ellenség különösen szeptember 28-áról 29-ére virradó éjjel vetette magát elkeseredetten az állásokra. Néhol sikerült betörnie. Konz Károly törzsőrmester azonban a szétugrasztottakat összegyűjtve, meglepetésszerűen az oroszokra rontott velük, rövid kézitusával visszafoglalta az összes elvesztett állásokat, sőt az ellenség kezére került géppuskákat is megmentette. Hőstettével az Arany Vitézségi Érmet érdemelte ki.egmentette. Hőstettével az arany vitézségi érmet érdemelte ki.
 

Korabeli könyvészeti források alapján.