Rakovszky György
M.kir. 5. h. hue.

A személyes bátorság szép példáját adta 1915. október 14-én nemes Rakovszky György zászlós a volt kassai 5. honvéd huszárezredbeli tartalékos zászlós a bukovinai hármas határ körül lefolyt harcokban. Rakovszky zászlós az egyik felderítő osztag élcsapatát vezette, amelynek az volt a feladata, hogy a bukovinai Dorna Vatrától délnyugatra húzódó Noagra völgybe behatoljon, és azt felderítse. Előnyomulás közben Rakovszky zászlós szakaszával a legnagyobb elszántsággal rontott rá az útjukat álló félszázadnyi román főőrsre, és azt lendületes támadással elűzte. A nagyEzüst Vitézségi éremmel jutalmazták vitézségét.
 

Korabeli könyvészeti források alapján