Barcsay László
Cs. és. kir.13. hue.


A Lodz-i és Krakkó-i ütközetek előtt a szembenálló felek átcsoportosításokat hajtottak végre, hogy kedvező pozíciókat foglalhassanak el a támadás megindításához. A császári és királyi Jász-kun 13. huszárezredben szolgáló Barcsay László zászlós. , az ellenséges csapatmozgásokban felismerte a bekerítés veszélyét. Ezt megakadályozandó 10 emberével parancs nélkül megtámadott egy lovasszázadot és megakadályozta azt, hogy ez a Dunajecen átkeljen. A már átjutott egyes kozákokat a küzdelem során részben a túlsó oldalra visszaűzte, részben foglyul ejtette. Sikeres öntevékeny vállalkozásért (melyhez hasonlót a háború során többször végrehajtott) az Arany Vitézségi Éremmel tüntették ki.

Korabeli könyvészeti források alapján.