Csarnogurszky Antal
M. kir. 16. h. gye.


1915. augusztus 28-án a monasterzyskai csatában az ellenségtől megszállott Koropiac felé hírszerzőjárőrt kellett előreküldeni. Alig szállt le a sötétség, Csarnogurszky Antal, a besztercebányai 16. honvéd gyalogezred hadnagya útra kelt kis csapatával. Erdőn, bozóton, irtatlan dombokon hatoltak át éjnek idején, rövid idő múlva pedig kozákjárőrre bukkantak. Gyors rendelkezést, halk parancsszavakat követően az ellenséget körülfogták, és az orosz előcsapatot harcképtelenné tették. A nagy és gyors tüzelésre a hátrábbfekvő gyalogság azt hitte, hogy az éjszaka védelme alatt nagyobb létszámú csapatrészeink támadták meg állásaikat, erre hirtelen kiürítették azokat. Csarnogurszky hadnagy megfigyelte az ellenség gyors visszavonulását, és ezzel a fontos jelentéssel tért vissza ezredéhez. A Legfelsőbb Dicsérő Elismerést kapta meg a Katonai Érdemkereszt szalagján.
 

Korabeli könyvészeti források alapján