Mátéfi Zsigmond
M. kir. 9. h. hue.

Mátéfi Zsigmond, mint annyiszor a háború folyamán ezen a napon is fényes példáját adta bátorságának. Arany Vitézségi Érmét az ellenséggel szemben tanúsított kiválóan vitéz magatartásának elismeréséül a 9. honvéd huszárezred következő felterjesztés alapján kapta:
„A kamionka-strumilovai attaknál rettenthetetlen bátorságának, önfeláldozó lelkesedésének gyönyörű példáját adta. Két sebből vérezve, dühös csapásokkal védte ellenségtől megrohant parancsnokát és kétszer megmentette életét. Mátéfi Zsigmond 9. honvéd huszárezredbeli közhuszár hőstette után büszke is lehetett Arany Vitézségi Érmére.
 

Korabeli könyvészeti források alapján