Mann Izsák
Cs. és kir. 44. gye.

Csapatainknak 1914. október 18-án bekövetkezett Stary-Sambor elleni támadásánál, az orosz erők makacs védelme csakhamar heves ellentámadásokká változott át. Az itt lefolyt véres harcokban Mann Izsák hadapród, a kaposvári császári és királyi 44. gyalogezredből egy magaslaton, a Turka felé vivő vasútvonalat és országutat védte századával és sikeres ellenállást fejtett ki. Majd, midőn az ellenség bekerítő mozdulatot tett a hadosztály szárnya ellen, századával megtámadta az oroszokat s ellenállhatatlan erővel visszaszorította őket. Erélyes rohamtámadásával megvédte állásainkat az áttöréstől és megakadályozta vonalaink felgöngyölítését. Ezután csapattestétől elvágva, még két napig védte a magaslatot és ezzel elismerésre méltó érdemeket szerzett, minek jutalmául Arany Vitézségi Éremmel tüntették ki..
 

Korabeli könyvészeti források alapján.