Vakanyácz Mihály
M. kir. 19. h. gye.

A pécsi 19. honvéd gyalogezrednek az Uzsoki-hágó környéki Ostry magaslat ellen intézett megismételt rohama alkalmával Vakanyácz Mihály honvéd az egyik raj élén mint rajparancsnok, fáradtságot nem ismerve, éjjel-nappal példás kitartással és eréllyel harcolt. Később pedig, midőn az oroszok a fontos magassági pontot hatalmas túlerővel mindenáron vissza akarták foglalni, elszigetelten előretolt helyén oly hatásos puskatüzet lőtt a raja ellen támadó oroszokra, hogy azok előretörése nemcsak a raj előtti területen, hanem szélesebb arcvonalon is összeomlott. Ezt a példás magatartást és az alá beosztott honvédek eredményes vezetését jutalmazták elöljárói, amikor hősies kitartásáért az Ezüst Vitézségi Érem I. osztályával tüntették ki.
 

Korabeli könyvészeti források alapján.