Miru Ágoston
M. kir. 102.népf. gye.

A magyar királyi 102. népfelkelő gyalogezred Zemplénoroszi környékén állta útját a beözönlő ellenségnek s több napon át elkeseredett harcok központjában állt. Katonái halálmegvető hősiességgel harcoltak, de személyes bátorságával különösen kivált soraikból Miru Ágoston őrmester, aki önként jelentkezett egy, a községtől délre fekvő hegykúp kikémlelésére. A hegykúp egy alkalmas részén állást vetett és heves tüzelésével megakadályozta, hogy az ellenség a kúpot megszállja. Amikor pedig az oroszok támadása a magaslaton húzódó állásaink ellen bekövetkezett, tizennégy emberével nekirontott az ellenségnek s embereibe lelket öntő bátor fellépésével meghiúsította az ellenség támadását. Az állásainkba befurakodott kisebb ellenséges erők elfogásában pedig tevékeny része volt.
 

Korabeli könyvészeti források alapján.