Maczky Géza
M. kir. 20. h. gye.

A rendületlen kitartás fényes példáját adta Maczky Géza, a nagykanizsai 20. népfelkelő gyalogezredbeli hadnagy, a Szán folyó felső völgye környékén fekvő Lutoviszká-nál vívott harcok alatt. Azáltal tüntette ki magát, hogy akkor, amikor az oroszok többszörös túlerejük folytán felülkerekedtek és a szakasza által megszállt árkokba törtek, a legsúlyosabb kézitusában puskával a kezében harcolva, hősi példaadást és bátorságot tanúsított. A szó valódi értelmében az utolsó leheletéig harcolt. A személyesen vezetett kézitusa során halálosan megsebesülve, hősi halált halt. Ezért a kiválóan vitéz és bátor magatartásáért a III. osztályú Katonai Érdemkereszt odaítélésével örökítették meg hősi emlékét.
 

Korabeli könyvészeti források alapján