Csehfalvy József

M. kir. 13. h. gye.

1914. szeptember 6-án, amikor Dabrowkánál húzódó állásainkat túlerővel támadták meg az oroszok, a legénység a nagy veszteségek láttára el akarta hagyni árkait. Csehfalvay József népfelkelő őrmester kiugrott fedezékéből és ilyen kiáltásokkal bátorította embereit: „Magyarok! Mi tartjuk magunkat." Ezután huszonkilenc emberével négy óra hosszat tartotta az állását. 1914. december 24-én a legerősebb gépfegyvertűzben egyes egyedül épített átjárót a Nidán, Zlota falu előtt. Az ellenség tüzelése oly heves volt, hogy a deszkákat, amelyeket a vállán vitt, ismételten több lövés lyukasztotta át. Csehfalvay József különös vitézségéért méltán szolgált rá az Arany Vitézségi Éremre.
 

Korabeli könyvészeti források alapján.