Liszits János
M.  kir. 306 h. gye.

A 306. honvéd gyalogezred Okna és Toporoutz között a bukovinai határon volt tűzvonalban. A védelmi szakasz egy részén az oroszok veszedelmes közelségre dolgozták előre magukat és állandó kézigránát dobálással, nyugtalanították a mieinket. A 306-osok július 28-án támadásra mentek az előretolt orosz állás ellen. Valóságos golyózápor fogadta az első rajvonalat, mely a heves ellenséges tűz hatására visszaözönlött s majdnem magával rántotta a második vonalat is. Liszíts János szakaszvezető felismervén a veszélyt, megállította a visszaözönlőket. Rendbe szedvén őket élükre állt és a hősiességnek ragyogó példaadásával az ellenséges állásig vitte előre őket. Eget rengető „Rajta! Előre" csataordítással törtek be az oroszok állásába. Liszíts szakaszvezető kiválóan vitéz magatartása magával ragadta a honvédek többi részeit is, és így véres szuronyroham árán az ellenséges állások a honvédek kezeibe kerültek.
 

Korabeli könyvészeti források alapján