Kis Lajos
Cs. és kir. 10. lov. ho.

1915. október 25-én a 10. közös lovashadosztály lövészosztálya Rava-Ruskától északnyugatra Komarow környékén harcolt. Kis Lajos a kecskeméti 13-as huszárezred szakaszvezetője a lövészosztályban teljesített szolgálatot. Kikülönített szakaszával parancsot kapott, menjen előre, hogy a lövészosztály támadását bevezesse. Szakaszának balszárnyát az oroszok megkerüléssel fenyegették, de Kis ezzel nem törődve, folytatta előnyomulását egészen az ellenség állásának közvetlen közelébe. Ezzel lehetővé tette, hogy a lövészosztály zöme az orosz állást oldalba kapja és felgöngyölítse. A lövészosztály Komarowon túl is folytatta támadó előnyomulását és október 30-án újabb eredményes támadást hajtott végre. Ebben a támadásban is részt vett Kis Lajos szakaszvezető és kitüntette magát. Az előnyomulás közben megsebesült, de azért az összecsapás sorsának eldöntéséig helyén maradt és példájával buzdította a legénységet. Hősiességéért az I. osztályú Ezüst Vitézségi Érmet kapta meg.

Forrás: Söregi Zoltán adatgyűjtése