Halász (Hofstadler) Ferenc

M. kir. 304. h. gye.

Halász Ferenc, a 17. népfelkelő honvéd gyalogezred hadapród őrmestere, nagy elszántsággal véghezvitt vállalkozással tüntette ki magát. Halász őrmester ugyanis a 304. honvéd gyalogezred kötelékében, az uzsoki hágó körüli harcaink közben az oroszok legélénkebb géppuska tüzében és a hasig érő hó okozta mozgási nehézségek ellenére, kimagasló bátorsággal lendületes rohamra vezette szakaszát, melynek eredményeként az oroszokat egy fontos magaslatról nemcsak hogy visszavetette, hanem 1 tisztjüket és 85 emberüket foglyul is ejtette. Szakaszával emberveszteség nélkül tért vissza az ezredéhez. Ezért a bátor és eredményes harci cselekményéért, valamint méltányolva a már korábban, minden alkalommal tanúsított vitéz magatartását, Halász őrmestert az Arany Vitézségi Éremmel tüntették ki.
 

Korabeli könyvészeti források alapján