Szeifert Sándor
M.  kir. 25. h. gye.

A zágrábi 25. honvéd gyalogezred őrnagya Szeifert Sándor 1914. augusztus 13-án hajnalban még az éj sötétségét kihasználva parancs nélkül átszállította zászlóalját a Drinán az ellenséges partra. Heves tüzeléssel, de csekély veszteséggel megszállta az ott levő magaslatokat. Az így kialakított hídfő lehetővé tette a hídverést a Drinán, melynek elkészülte után az átkelő dandár harc nélkül birtokba vehette a terepet. Szeifert Sándor ezért a haditettéért a háború során az elsők között kapta meg a III. osztályú Katonai Érdemkeresztet.
 

Forrás: HM HIM Központi levéltár T gy. 121. doboz