Bróz Viktor
M. kir. 10. h. hue.

Bróz Viktort, a varasdi 10. honvéd huszárezred szakaszvezetőjét lovas felderítőjárőr élén küldték ki azzal, hogy az oroszok által megszállt egyik fontos magaslaton észlelt orosz gyalogság helyzetét és erejét derítse fel. Ennek a parancsnak Bróz szakaszvezető példás lelkiismeretességgel eleget is tett, mert nemcsak az orosz gyalogság által megszállt vonalat, hanem még a géppuskák és közbeiktatott lövegek tüzelőállásait is pontosan megállapította. Eközben azonban felfedezték és élénk tűz alá vették a járőrt, úgyhogy majdnem valamennyi lovas és maga Bróz szakaszvezető is megsebesült. Bróz erre vágtában a legközelebbi terephullám mögé küldte a járőrt, ő maga azonban fájó sebei ellenére a sötétség beálltáig figyelőhelyén maradt, majd újabb és újabb jelentéseket küldött. Bróz szakaszvezetőt bátor és lelkiismeretes kötelességteljesítése méltó elismerésként az Arany Vitézségi Éremmel jutalmazták.

Korabeli könyvészeti források alapján