Lipovniczky Kálmán
M. kir. 10. h. gye.

Lipovniczky Kálmán a miskolci 10. honvéd gyalogezredbeli főhadnagy 1915. október 15-én a Bucsec környéki Sapovánál egy elvesztett támpontunk visszafoglalása alkalmával példás vitézségével, hidegvérével és elszántságával tűnt ki. Amikor az ellenség a magaslat újbóli elfoglalására ismét előretört, Lipovniczky főhadnagy három támadást heves kézitusával véresen visszavert és még akkor is szilárdan kitartott, amikor az ellenség a szomszéd századnál már betört. Az ádáz küzdelemben Lipovniczky egy gránátszilánktól súlyosan megsebesült. Hősiessége jutalmául a III. osztályú Katonai Érdemkeresztet kapta.
 

Forrás: Sőregi Zoltán gyűjtése