Márkus Pál
M. kir. 301. h. gye.

A magyar királyi 301. honvéd gyalogezreddel a háború elején került a harctérre Márkus Pál honvéd, aki ezer veszély között is megállta helyét. Tarnów-nál tombolt a harc, a 301-es honvédek állásait támadták az oroszok. A heves küzdelmek során az ezred minden telefonkapcsolata megszakadt parancsnokságával. Az ádáz harcokban Márkus Pál honvéd küldöncként tartotta fenn az összeköttetést zászlóaljparancsnoksága és a harcban álló rajvonal között. Ő vitte ki az utolsó parancsot is, amely ezredétől jött, s amely így szólt: „A végsőkig kitartani!” Márkus Pál komolyan vette a parancsot. Ottmaradt ő is bajtársai küzdő soraiban, s kitartott végsőkig, míg véres fejjel össze nem esett. A gondos ápolás azonban megmentette életét, önfeláldozó magatartását pedig az Arany Vitézségi Éremmel jutalmazták.
 

Korabeli könyvészeti források alapján.