Schréder János
M. kir. 1. h. gye.

Schréder János húsz esztendősen már zászlósként küzdött az első világháborúban. A harcok során kiérdemelte az I. és a II. osztályú Ezüst Vitézségi Érmet is. Kitüntetéseit az alábbi fegyvertények igazolják: 1915. december 7-én a már előzőleg megindult roppant heves ellenséges tüzérségi tűz, majd az ellenségnek túlerővel megindított támadása miatt megrendült kisszámú csapatát rendíthetetlen bátorságával föllelkesítve a felváltó csapatok megérkezéséig. Magatartásával annyira hatott embereire, hogy vitéz helytállása nélkül a beosztott állomány aligha tartotta volna meg az állásokat. 1916. február 25-ikén a Monte San Michele északi lejtőjén századától a túlerővel benyomult olasz csapatok elszakították és szakaszát körülkerítették. Halált megvető bátorsággal a végső ellenállásra buzdította embereit, míg a segítségére küldött csapatok kimentették válságos helyzetéből.
 

Korabeli könyvészeti források alapján