Vízner Máté
Cs. és  kir. 86.  gye.

1915. december 20-án reggel 4 órakor riadó szólította fegyverbe a szabadkai 86. gyalogezredet. Ezután megkezdődött a Pilica folyón való átkeléshez a csoportosítás. Hajnali szürkületkor Vizner Máté százados az I. zászlóaljjal megkezdette a szükséghídon az átkelést, amelyet bravúrosan végre is hajtott. Mivel a bürü teljes befejezését már nem lehetett megvárni, a katonáknak egy darabon a vízben kellett átgázolniuk. A túlsó parton rögtön felfejlődtek. A 3-400 lépésre álló oroszok észrevették a támadási szándékot és heves gyalogsági tüzet zúdítottak az átkelő csapatokra. Közben kivilágosodott. Hogy az átjutottak ne maradjanak elszigetelten veszélyes helyzetükben, több más századot is a túlsó partra rendeltek. Az újabb egységek átkelése nagy veszteséggel járt, de a hídfőállást megtartották és így sikerült kierőszakolni az átkelést.
 

Korabeli könyvészeti források alapján