Monár János
Cs. és kir. 44. gye.

A győztes Gorlice-i csatát követő és Lemberg visszafoglalását célzó hadműveleteink alatt, Molnár János, a kaposvári császári és királyi 44. gyalogezred tizedese pompásan sikerült vállalkozást hajtott végre. Önként jelentkezett harcjárőrbe, amellyel igen ügyesen nyomon követte a hátráló oroszokat. Útja alatt egy nagyobb osztagra bukkant, amely biztosítás nélkül pihent. Ekkor úgy határozott, hogy tűzzel rajtaüt az ellenségen. Mivel azonban járőrét gyengének találta a vállalkozás végrehajtásához, magához vonta a közelében tartózkodó másik harcjárőrt, úgyhogy összesen nyolc puskással rendelkezett. Ezekkel azután három oldalról meglepve, igen hatásos tűz alá vette az oroszokat, akik rövid ellenállás után megadták magukat. Vállalkozása eredményeként 100 foglyot ejtett. Példás elszántsággal és kiváló ügyességgel véghezvitt haditettét az Arany Vitézségi Éremmel jutalmazták.
 

Korabeli könyvészeti források alapján