Molnár Géza
Cs. és kir 12. gye.

Molnár Géza közvitéz a háború eleje óta szolgált a hadsereg kötelékében. 1916 októberében a komáromi császári és királyi 12. gyalogezreddel az orosz frontra került. Kötelességtudásával, megbízható feladatellátásával katonatársai és parancsnokai is mindenkor számíthattak rá. 1917. március 1-jén egy éjjeli fogolyszerzési vállalkozás során járőrével megrohantak egy orosz tábori őrsöt. A kézitusában súlyosan megsebesült. Bajtársai hozták vissza, majd felépülése után 1917 novemberétől, az olasz fronton szolgált.
 

Korabeli könyvészeti források alapján.