Kleszky Ottó
M. kir. 19. h. gye.

Kleszky Ottó ezredes 1910-ben előlépve a pécsi 19. honvéd gyalogezred parancsnoka lett. 1912-ben nyugdíjazási kérelmét elutasították és maradt az alakulat élén. 1914. augusztus 21-én halt hősi halált a szerb fronton, a visegrádi csatában. Az ezred állásai előtt viszonylagos nyugalom volt tapasztalható, amiből az a téves következtetés született, hogy a szerbek ismét megszakították a harcérintkezést, és egy hátrább lévő védvonalba húzódtak vissza. Ezt kihasználva Kleszky ezredes Petress János ezred segédtiszttel és néhány mellérendelt biztosító járőrrel egy patak medrében a jobbszárnyat megkerülve messze a saját vonalak előtt egy bozóttal fedett helyről igyekezett felderíteni a terepet. A biztosító járőröket hátrább utasította, nehogy az ellenség észlelje a mozgást. A jobb kilátás miatt néhány métert előre kúszva távcsövezés közben élénk eszmecserét folytatott segédtisztjével a másnapi támadás helyére és irányára vonatkozóan. Majd az ezredes fél térdre emelkedett, hogy egy a közelben lévő tereptárgy mögött új megfigyelési pontot vegyen. Alig tett néhány lépést előre, amikor jobbról a közeli bozótos terepről puskalövések dördültek. Több találat is érte az ezredparancsnokot. Petress észlelve a bajt pisztolyával viszonozta a tüzet, mire a megbúvó szerb járőrök elillantak. A halálos mellkas lövést kapott ezredes a segédtisztje karjában néhány perc múlva kiszenvedett. Ő volt az ezred első tiszti halottja.

Forrás: Mészáros Károly segítségével
19. honvéd gyalogezred története; http://capul.hupont.hu/7/elso-drinamenti-
hadjarat#ixzz39hjUKzBr