Csavajda István
M. kir.19. h. gye.

Az orosz tömegtámadás véres visszaverése után a pécsi 19. honvéd gyalogezred első zászlóalja előtt, közvetlen a drótakadályok mellett számos orosz hős hullája feküdt. Csavajda István szakaszvezető az ellenség állandó figyelése közben észrevette, hogy a halottnak vélt oroszok között még élők mozognak, s nagy elővigyázattal a drótokat vagdossák. Az éber szakaszvezető ennek láttára elszántan kiugrott a fedezékből, és nem törődve az ellenséges gyalogság heves tüzelésével, a mozgó oroszokig hatolt előre, akiket részben lelőtt, részben magával hozta őket. Ezen vitézi cselekedetével kellemetlen meglepetést hárított el bajtársai felől. A kiváló altisztet éber szolgálatainak és hősies magatartásának elismeréséül az Arany Vitézsége Éremmel tüntették ki.
 

Korabeli könyvészeti források alapján.