Jónitz Jenő
Cs. és  kir. 6.  gye.

Jónitz Jenő, az újvidéki császári és királyi 6. gyalogezred tartalékos hadnagya 1915. augusztus 21-én azt a parancsot kapta, hogy félszázadával támadja meg a Kőrösmező környékén álló ellenséget, ezzel támogassa az előrenyomuló főcsapatainkat. Jónitz hadnagynak körültekintő vezetéssel és példaadó bátorsággal sikerült az ellenség jobb szárnyába kerülni, és hirtelen rajtaütéssel zavart kelteni soraikban. Az ellenség ennek hatására részben megadta magát, részben elmenekült. Jónitz ez alkalommal száznál is több foglyot ejtett és két géppuskát zsákmányolt. Haditettével a völgybe irányuló támadás előtt sikerült a saját főerők részére az utat megnyitnia. Tettét a Bronz Katonai Érdeméremmel jutalmazták.
 

Korabeli könyvészeti források alapján