Deák Dénes
Cs. és kir .82. gy. e.

A parajdi illetőségű Deák Dénes 1914. augusztus 14-én vonult ki a frontra géppuskás tizedesként, és ezrede minden frontján példás vitézséggel helyt állt, közben egyszer megsebesült.

Már a hónap végén Dunajov- Meriszczow térségében  lefolyt négy napos ütközetben a legkritikusabb helyzetben is nyugodt, vitéz magatartásával kitűnt, amivel kiérdemelte a Bronz Vitézségi érmet,
1915 februárjában az elmúlt félévben tanúsított rendíthetetlen pontos kötelességteljesítéséért parancsnoka a "legmelegebben ajánlotta" a 2. osztályú Ezüst Vitézségi éremmel való kitüntetésre.
Pokaszczewonál 1916 június 4.-5.-i orosz támadás során bátor kötelességteljesítésével bajtársainak példát adott, fegyverének kiváló kezelésével a támadás megállításában jelentős része volt.
Ez alkalommal másodszor is kiérdemelte a 2. osztályú Ezüst Vitézségi érmet.


 

Forrás: Unokájának szíves adatközlése


Vajna Gábor
Cs. és kir. 29. vadász zlj.

A Luck környéki harcok alatt 1916. június 5-én vitézkedett Vajna Gábor, a 29. vadászzászlóalj főhadnagya. A zászlóalj segédtisztje volt és a segélyhelyen betegen feküdt, de értesülve arról, hogy az oroszok megtámadták zászlóalját, nyomban előresietett az állásba, hogy segéd-tiszli teendőit végezze. Amikor pedig az oroszok betörjek a zászlóalj szomszédságában és a zászlóalj mögé férkőzött egyik félszázadunkkal a zászlóaljparancsnokság közelében felvonult ütegünket is elfoglalták, Vajna főhadnagy maga köré gyűjtötte a küldöncöket és a közelében tartalékként visszatartott néhány árkászt, akikkel vitézül és merészen megrohamozta az oroszokat. Előretörése fényesen sikerült. A meglepeti oroszokat sokszoros túlerejük ellenére visszavetette és a lövegeket is visszafoglalta. A továbbiakban pedig addig tartóztatta fel a maroknyi osztaga ellen támadó ellenséget, amíg erősítések nem érkeztek és azok ki nem mentették szorongatott helyzetéből. Kimagasló vitézkedését a Vaskorona renddel jutalmazták.

Forrás: Vitézi tettek gyűjteménye II. Bp.1942.