Az adatbázís összeállításához felhasznált források:

Vitézek évkönyve. Szerk.: Pekár Gyula. Bp. 1927.
Vitézek évkönyve. Szerk.: Pekár Gyula. Bp. 1928.
Vitézek évkönyve. Szerk,: Serényi Pál. Bp. 1929.
Tízéves Vitézi Rend  1921-31. Bp. 1931.
Az 1934.évben felavatott vitézek névsora Bp 1935
Vitézek Albuma. Bp. 1939. Merkantil.
Hellebronth Kálmán: Vitézi rend tört. szervezete és tagjainak névkönyve. Bp. 1941
Rada T.: A Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia és a testvérintézetek összefoglalt története I-II
Pénzes J.: Emlékek útját járva 1942-1944
Oroszi A.: A Magyar Királyi Honvéd Hadiakadémia története Bp. 2000
Demény-Dittel Lajos:A Vitézi Rend hatvani tagjai az I. világháború után  2001
TÁTRAI Szilárd: A Vitézi Rend első évtizedének története. HK.1997.1.49-83.
TÁTRAI Szilárd: A Vitézi Rend története a harmincas évektől a felszámolásig. HK 2000.1.35-78.
Számvéber Norbert: A hazáért mind halálig. Vitéz Tarczay Ervin páncélos százados. In: Regiment 2005/4. szám
Honvédségi Közlöny 1920-1945
Tiszti név és címtár
II. világháborús veszteségi kartonok
Vitézek lapja : a Vitézi Rend hivatalos lapja Budapest : Vitézi Rend, 1935.
Vitézek és gazdák hivatalos lapja  [1923]-1934.
Vitézi közlöny : az Országos Vitézi Szék hivatalos közlönye  Országos Vitézi Szék, [1922]-1940.

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

Fejér vármegye vitézei
Győr vármegye vitézei
Vitézek névjegyzéke
Kimutatás a Nemzetvédelmi Kereszt elnyeréséért felterjesztett folyamodványokról

Országos Levéltár

Vármegyei vitézi székkapitányságok jelentései a Vitézi Székhez  1941
Győr- és Békés vármegyei vitézi telkek haszonbérleti szerződései 194
Az Országos Vitézi Székhez benyújtott személyi okmányok 1915-1941
Vitézi telek iránt folyamodók kérvényei PPSK vármegye  Vitézi Székéhez 1942-1943
Legénységi állományú vitézek sorszámmal ellátott avatási oklevél másolatai  1921-1927
Várományosi igazolványok másolata 1921-192?
Vitézi telkek adományleveleinek hivatalos másolatai névjegyzékekkel  1921-1943
Legénységi várományosok soroló könyve 1935-1944
Felfüggesztett vitézek névkönyve 1924-1944
Budapesti Közlönyben 1921-1944 között közzétett telekadományokról készült névmutató 1921-1944

Hadtörténelmi Levéltár

Kitüntetési javaslatok (tiszti, legénységi)
A Honvédelmi Minisztérium Országos Vitézi Szék Felszámolását végző Bizottság iratai 1945
A Honvédelmi Minisztérium Vagyonjogi Gondnokságának iratai 1946, 1948

A honlappal kapcsolatban  észrevételt, kiegészítést tett:
Berekméri Árpád Róbert Sőregi Zoltán Fekete Ferenc Bots Dénes
Schiller Katalin v. Lázár Elemér Miklós Tamás Erik Naberhuis
Köszönet érte.


VISSZA