A mai magyar gyakorlatban a kitüntetések viselésének nem alakult ki a kultúrája.
A második világháború után, mindenben szakítottak a kialakult hagyományokkal. Az 1948-89 közötti időszakban új elvek és gyakorlatok alakultak ki.

1989-90 után ismét újra értelmeztek ideológiai és gyakorlati dolgokat.
A Honvédség állományában a kitüntetéseket szalagsávjukon viselik, ennek mikéntjét a 27/2002. (IV. 17.) HM rendelet szabályozza (igen felületesen)

Ma az állami kitüntetések után viselendők a miniszter által alapított és adományozott elismerések szalagsávja. (Ezek előírásos mérete különbözik az állami kitüntetések szalagsávjainak méretétől)

Bizonyos kivételektől eltekintve továbbra is viselhetők a Magyar Néphadseregben kiérdemelt kitüntetések szalagsávja. Ezeket a most adományozottak után kell elhelyezni a szalagsávon.