MAGYAR FEGYVERES ERŐK

A fegyveres erők tagjai minden korban örömest hordták a kitüntető és megkülönböztető jelvényeket, hiszen azok felkeltették a külvilág érdeklődését, s kifejezésre juttatták viselőjük rátermettségét és a mögötte álló komoly intézményi hátteret. A jelvény tehát tárgyi mivoltán túlmutatva, eszmeisége által társaival egybeköti, érdemeiről számot adva öntudatossá teszi a katonát. A Seregszemle fémben, zománcban című kötet a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, valamint több más magán- és közgyűjtemény anyagán keresztül mutatja be az 1938–1945 közötti időszak magyar katonai és katonai vonatkozású jelvényeit.
A központban a tárgyak állnak, azonban külön hangsúlyt kapnak a jelvények rendszeresítésére, gyártására és adományozására vonatkozó információk, megjelennek a jelvényekhez tartozó nyomtatványok és a viselés korabeli képi forrásai is. Ahol lehet, bemutatásra kerülnek a jelvényekhez bármilyen formában köthető emléktárgyak is. Így a könyv a maga teljességében tárja a témát az Olvasó elé. A jelvények szimbólumértékére (miszerint számos csapatnem és alakulat megkülönböztető jelvényét reprezentációs célokra is használta) nyújtanak példát a kötetben megjelenő emléktárgyak, nyomtatványok.
A második világháború magyar katonai jelvényeit ismertető tudományos jellegű összefoglaló mű mindeddig nem jelent meg. A kiadvány ezt a hiányt pótolja: az eddigi ismeretek összegzésével és az újabb kutatási eredmények közlésével rendszerbe foglalja a Magyar Királyi Honvédség és katonai előképzést végző leventemozgalom 1938–1945 közötti jelvényeit. A könyvet a magyar hadtörténelem és a magyar katonai szimbólumok iránt érdeklődők ugyanúgy haszonnal forgathatják, mint ahogy segítséget jelenthet a második világháborús katonai emlékek egyre népesebb gyűjtői táborának.

A kötet szerzője a HM HIM Hadtörténeti Múzeum Numizmatikai Gyűjteményének gyűjteményvezető főmuzeológusa, akinek a témában már számos tudományos és ismeretterjesztő publikációja látott napvilágot.
(Monarchia Kiadó, 2009. 268 oldal, színes, kötött)

Amennyiben bővebbet szeretne tudni a könyvről,
kérem küldjön levelet.

 

VISSZA