MAGYAR FEGYVERES ERŐK

Hetven esztendeje, 1939-ben tört ki az a háború, amely a legtöbb áldozattal járt és a legpusztítóbb volt a történelem folyamán. Magyarország számára sem volt kiút, a háború harmadik évében - 1941 folyamán - belesodródott a világégésbe. Generációk nőttek föl azóta, a „kollektív tudatban” mégis élénken él a második világháború emlékezete, hiszen nincs olyan magyar család, amelyet ne érintett volna. A szerencsésebbek hazatértek a harcterekről és maguk mesélték el élményeiket, de sokaknak ez nem adatott meg. Az elesett apa vagy nagyapa már csak egy megsárgult fényképről tekint kései utódaira. A család idősebb tagjainak elbeszéléseiből ismerik csak őket: hová vonultak be, milyen volt a búcsú pillanata, amikor a frontra indulót utoljára látták a vasútállomáson… A hősi halált halt katonák emlékének ápolása minden nemzet alapvető erkölcsi feladata. A Magyar Királyi Honvédségben az elesett katonák emléke előtti tisztelgés egyik módja - csak úgy, mint a világ sok más hadseregében - a halál utáni utólagos kitüntetés volt. „A hősi halált halt (...) vitéz és önfeláldozó magatartásáért” megfogalmazással adományozott kitüntetés sok esetben valós haditettet takart. Az illető részére ekkor azért a fegyvertényért adták a kitüntetést, amely közben életét áldozta Hazájáért. Más esetben a szolgálat közben folytatólagosan kiemelkedő teljesítményt nyújtó, majd hősi halált halt katona részesült a kitüntetés eme formájában. A kötetben az 1938. novemberi felvidéki bevonulást megelőző határmenti összetűzésektől a magyarországi harcok 1945. áprilisi befejezéséig az összes olyan katonánk adata megtalálható, akik a fent említett formában, posztumusz kitüntetésben részesültek. A több mint 10100 katonát felsorakoztató adattárban (részlet)a legalacsonyabb - ilyen formában adományozott - elismeréstől, a Magyar Bronz Vitézségi Éremtől a legmagasabbig, a Magyar Érdemrend hadiszalagos, kardos középkeresztjéig; honvédtől a vezérőrnagyi rendfokozatig megtalálhatóak a kitüntetések és a kitüntetettek.


Valiant and for an altruistic behaviour
Because of the frontier frays preceding the November of 1938. highlands entry in the book until the April of 1945. conclusion of the Hungary fights all the data of our soldier like that can be found, who came in for the foresaid form, posthumous honours. The more than 10100 soldiers aligning in a data set (example) the lowest one - made a donation in a form like this - because of an acknowledgement, from Hungarian Bronze Medal of Bravery until the highest one, Hungarian Order of Merit army clematis, sworded middle cross; from a Hungarian soldier until the major general rating can be found the honours and the laureates.

VISSZA