MAGYAR FEGYVERES ERŐK

A könyvet Bús János és Rácz Balázs mellett,
társszerzőként jegyzi Maruzs Roland.
A cím önmagáért beszél. A HM HIM Központi Irattárban őrzött tiszti személyi okmánygyűjtők anyagából kiválasztott legkülönösebb fegyelmi ügyeket gyűjtötték egy csokorba a szerzők az 1950-es évekből.
A korszakra jellemző szovjet mintájú tömeghadsereg építése miatt, néhány év alatt a tisztikart többszörösére duzzasztották. Ez csak a minőség romlásával volt elérhető, az un. egyéves tisztiiskolákból kikerült, zömmel 6 elemis előképzettséggel rendelkező tisztek szakmai felkészültsége erősen megkérdőjelezhető. A fegyelmi helyzet pedig sok esetben botrányos volt, hiszen a káderszemlélet szerint ugyan megfelelt az állomány, de a hivatástudat messze alulmaradt az előző korszak Ludovikás szellemétől.
A diktatúra hadserege számára viszont éppen erre volt szükség, politikailag megbízhatónak vélt, alacsony műveltségű, befolyásolható embereket helyeztek tiszti beosztásokba. A gyorstalpalót végzett tisztek gyakran maguk is érezték, hogy nem tudnak a feladatnak megfelelni, de leszerelésüket az erőszakos hadseregfejlesztés miatt, nem engedélyezték. így a frusztráció elől sokan az alkoholhoz menekültek. A nevetséges esetek hátterében az '50-es évek embertelen világa húzódik. Az eredeti történeti forrásokból építkező könyv ezért már a szatíra határát súrolja. A könyvben a neveket, adatvédelmi okokból un. beszélő nevekkel helyettesítették a szerzők.

VISSZA