Napjainkig nem készült olyan tudományos igényű szakmunka, amely a Magyar Érdemrend adományozottjait összefoglalta volna.
A könyv egyértelmű célja, hogy ezt a hiányt kitöltse és bemutassa azokat a honvédtiszteket akik hősi halált haltak
és utólag a fönti kitüntetés valamelyikében részesültek. A kötetben az 1938. októberi felvidéki bevonulástól a
magyarországi harcok 1945. áprilisi befejezéséig az összes olyan katonánk adata megtalálható, akik a fent említett formában, a Magyar Érdemrend valamelyik fokozatában részesültek.
A kitüntetett tisztek lexikonszerű összeállításban, alfabetikus sorrendben kerülnek megjelenítésre. A személyi adatok és az alap katonai adatok mellett rövid "szócikk" jelenik meg minden tisztről. A szócikkek alapvetően a következő adatokat tartalmazzák:
- személyes adatok (név, születési hely, születési idő, anyja neve);
- katonai adatok (rendfokozat, /hivatásos tiszt esetén/ az első rendfokozatba    lépés  ideje, utolsó rendfokozatba lépés ideje, utolsó csapattest, szolgálati beosztás);
- veszteségi adatok (hősi halál oka, helye, ideje, eltemetés helye);
- posztumusz adományozott kitüntetés megnevezése.

A források gazdagságától és a végrehajtott fegyvertény (hőstett) dokumentáltságától függően egyes szócikkek tartalma változhat, rövidebb-hosszabb is lehet és számos esetben további adatokkal és tényleírásokkal bővül. Számos szócikkben a hangsúly nem
a száraz adatokon van, hanem azokon az esetleírásokon, amelyek a konkrét hőstettet mutatják be, ezek alapja többféle lehet:
levéltári forrás, korabeli sajtóközlés, visszaemlékezés.
Minden szócikk pontos levéltári és könyvészeti hivatkozással, lábjegyzettel ellátva került kidolgozásra.