Popp(e)r Emil
Lébény 1896.02.28. - Csanádapáca 1928.03.04.
cs. és kir. 83. gyalogezred
tartalékos hadnagy
apja: Emil főerdész
 


KITÜNTETÉSEI KMTR Vaskor. Tiszti
O1
KEK SL
ezüst
SL
bz
OA O1 O2 OB Sebesülés
1914-1916       X     X X X X X  
1917-1918 X X                  


1915. novemberében önként jelentkezett a hadseregbe. A 83. gyalogezred katonájaként, rövid kiképzés után hadapród jelöltként az orosz frontra került. Kiváló bátorságával rövid idő alatt mind a négy vitézségi érmet kiérdemelte.

1916. április 12-ére virradó éjjel hajtotta végre Poppr Emil volt szombathelyi 83. gyalogezredbeli tartalékos hadapród egy további igen sikerült vállalkozását A Galícia északkeleti határán levő Novo Aleksiniec táján folyt állásharcaink alatt ezúttal is az volt a feladata, hogy foglyokat ejtsen, akiknek vallomásai alapján azután tisztázhassuk az oroszoknál fennálló helyzetet, illetve nyilvántartásainkat a vallomások alapján kiegészíthessük. Poppr tehát 12 főnyi járőre élén 12-ére virradó éjjel 24 óra körül megindulva, teljes csendben nyomult elő a már előre kiszemelt orosz tábori őrs irányában. Közelebb érve az orosz drótakadályok előtt mintegy 30 lépésnyire egy 5 főnyi orosz fülelőőrsöt vett észre. Ekkor Poppr hadapród járőrével csendben fekve maradt és kileste azt a helyet, ahonnan az őrsöt legalkalmasabban megtámadhatja, majd hátrahúzódott s maga mellé véve az önként jelentkezett Nagy János, Janis Ferenc, Vitéz János, Mayer József és Német János nevű katonáit, most már az orosz fülelőőrsöt közelítette meg. Amikor azután már csak 20 lépésnyire lehetett az őrstől, Poppr hadapród még a kísérőket is visszahagyta és csupán egymaga rontott az őrsre. Az őrs egyik embere nyomban megadta magát, ketten eliramodtak, a fennmaradó kettő azonban védekezni akart. De Poppr hadapród pisztolyával pillanatok alatt elintézte őket s a foglyot maga előtt hajtva, járőrével veszteség nélkül bevonult. Feladatának tehát eleget tett. Ennek pedig különösen azért volt nagy jelentősége, mivel az oroszok ébersége folytán már hetek óta nem tudtak az ezred arcvonalával szemben foglyokat ejteni, s így erősen pangott a foglyok útján való hírszerzés. Poppr hadapród merészen és elszántan végrehajtott vállalkozásával megtörte a jeget s ezért jutalomképen az arany vitézségi éremmel tűntették ki.

1916. novemberében hadnaggyá léptették elő.

1917. végén hátországi szolgálattételre vezényelték. Rohamcsapatok kiképzőtisztjeként, majd pedig IV. Károly futártisztjeként szolgált.
A háború után a polgári életben tevékenykedett, a Blumenaui Olajkereskedelmi Rt. magyarországi vezérképviselője volt.

((((A társasági élet  híre volt, hogy 1923.dec.12-én Poppr  Emil aranysarkantyús vitéz és berszinai Pethő Emil (volt 12. huszárezred beli) százados kardpárbajt vívtak, A segédek Leidenfrost Pál aranysarkantyús vitéznek jelölt arany vitézségi éremmel kitüntetett (volt)ulánus hadnagy, Korláth Eörs tiszti arany vitézségi éremmel kitüntetett őrnagy, valamint báró Collas Tibor ügyvéd és mezőcsáti Mezey Gedeon lovastüzér hadapród.))))

A legvakmerőbb vállalkozásokat sikeresen végrehajtó Poppr Emil, 1928. március 4-én Csanádapáca közelében autóbaleset során vesztette életét.

Bővebben itt