kisóci és szentandrási
Kálmán Dezső
Budakeszi 1886.07.12. - Bp. 1942.01.02.
cs. és kir. 16. tüzérezred
tartalékos főhadnagy
 
apja: Gusztáv v.b.t.t., keresk. államtitkár, testvére 1916 szeptemberében hhh


KITÜNTETÉSEI KMTR Vaskor. Tiszti
O1
KEK SL
ezüst
SL
bz
OA O1 O2 OB Sebesülés
1914-1916           X       X  
1917-1918         X            


Jogi tanulmányai után   Kereskedelmiügyi minisztériumnál fogalmazó

1915. december 22-éről 23-ára virradó éjszakán előre észre lehetett venni, hogy az oroszok éjjeli támadásra készülnek a 29-es vadászzászlóalj ellen. A vadászok elszántan várták a támadást. De várta a tüzérségünk is. Azaz hogy nem is várta meg. Dr. Kálmán Dezső, a 16-os tábori ágyúsezred tartalékos hadnagya kapta meg a parancsot, hogy négy ágyúval akadályozza meg a támadást. A rohamra váró vadászok feje fölött csakhamar elzúgtak az első ágyúgolyók. A megkönnyebbülés, a nyugalom érzése szállt meg minden lelket. Nem hagynak el bennünket! Nem hagyták el. Kálmán hadnagy oly kitűnően vezette egész éjjel a négy ágyú tüzelését, hogy az orosz roham már csírájában összeomlott. Az ellenség súlyos veszteségekkel, vad zűrzavarban vonult vissza a syskisienoi magaslatokra. A későn felvirradó hajnal üres mezőt látott a vadászok állásai előtt. Csak otthagyott halottak, sebesültek hevertek szanaszét. Így fordult dicsőségesre, győzelmesre a borzasztónak ígérkező éjszaka. Ez elsősorban Kálmán Dezső hadnagy jól célzott, kellő időben és kellő helyre küldött srapneljeinek volt köszönhető. Signum laudist kapott, piros-fehér szalagon


 

A forradalmak alatt részt vett a MOVE szervezésében.
A háború után az Átmenetgazdasági, majd a Honvédelmi  minisztériumban teljesített szolgálatot.
1924-ben nyugdíjaztatását kérte. A továbbiakban iparművészettel, festészettel és irodalmi tevékenységgel foglalkozott