lázi és berniczei báró
Ghillány Imre
Frics 1890.05.23. - Canada 1960.12.21.
cs. és kir. 4. dragonyosezred
tartalékos hadnagy
 
apja: Imre főispán, fm. miniszter


©Ghillány család


KITÜNTETÉSEI KMTR Vaskor. Tiszti
O1
KEK SL
ezüst
SL
bz
OA O1 O2 OB Sebesülés
1914-1916         X X          
1917-1918       X              

Fricsen született, Eperjes mellett (Sáros vm.) Középiskolába Kalocsán a Jezsuita gimnázium internátusában tanult, ott is érettségizett. Egyetemet végzett, a Halle-i Gazdasági Akadémiára járt.
Önkéntes évét a K.u.K.  4. dragonyos ezrednél szolgálta le. A háború kitörésekor 1914. szeptemberében vonult be.
 

A keleti frontra került, és a háború végéig nem is került át más hadszíntérre.
1915. februárjában példamutatóan vitéz helytállásáért a bronz Signum Laudist érdemelte ki.

(A képen 1915. tavaszán a Czerna melletti állásban Soóváry hadnaggyal.)

1915. nyarán Potworownál vezette századát az ellenséges állás elfoglalására.
Novemberben az aknavetők parancsnokának megsebesülése után önként átvette a parancsnokságot, és biztosította az eredményes tűzvezetést, amiért az ezüst Signum Laudissal tüntették ki.

1917. tavaszán mint a 9. lovas hadosztály akna és gránátvető osztagának parancsnoka a tobolyi hídfőnél tűnt ki vitézségével.

42 hónapi frontszolgálat után az összeomlás aknavető tanfolyamon érte .

 

1920-ban nősült meg, és hedri-i birtokán gazdálkodott 1942-ig, ezután Kassán borkereskedéssel foglalkozott  1943-44-ben.
A Benes-dekrétumok miatt Magyarországra menekült családjával és felesége rokonainál élt Hidasnémetiben 1954-ig.
Innen Tahitótfaluba költözött 1955-ben. 1957-ben kivándorolt Kanadába ahol a egyik lányánál lakott. Ott halt meg 1960-ban.