ghimesi és gáchi gróf
Forgách Balázs
Felsőbű 1882.04.09. - Bp. 1953.08.05.
cs. és kir. 14. huszárezred
tartalékos főhadnagy
 
apja: Béla katonatiszt, feltaláló, zeneszerző


KITÜNTETÉSEI KMTR Vaskor. Tiszti
O1
KEK SL
ezüst
SL
bz
OA O1 O2 OB Sebesülés
1914-1916       X       X     X
1917-1918                      

Jogi ás politikatudományi tanulmányok után
1914.  november első napjaiban a 12 huszárezred 6. százada Boryslawtól délre  teljese megsemmisült  mert a cserkészek, kik az ott elterülő petróleumforrások közé befészkelték magukat, beszorították huszárjainkat a körülbelül 1 méter magas csőhálózat közé. Halmay főhadnagynak, valamint a 14. huszárezredtől járőrbe küldött gróf Forgách Balázs zászlósnak ezen halálos csapdából, jól ugró lovaik ügyessége folytán, sikerült kivergődniük.

1915. április 27-én reggel fél 6 órakor Alsó-Olsva faluban levő tisztek irtózatos robbanásra ébredtek fel. Az iskolaépületben tárolt aknák robbantak fel valamilyen elektromos szikrától. Az épületben tartózkodó tisztek közül többen meghaltak. A súlyos sebesültek között volt  gróf Forgács Balázs hadnagy.

A két háború között birtokain gazdálkodott.
A társadalmi élet aktív részese volt..
A Királyi Yacht Club vezetője.
A nemzetközi Erdészeti Központ tisztikarában tevékenykedett.
Az Országos Erdőgazdasági Tanács tagja.
Tornyospálcai birtokát, kastélyát 1945-ben államosították.