cziráki és dénesfalvai gróf
Cziráky József
Sárosd 1883.06.11.-Dénesfa 1960.08.11.
cs. és kir. 9. huszárezred
tartalékos kapitány
 
apja:  +Béla főrend, főudvarnagy, anyja palotahölgy


KITÜNTETÉSEI KMTR Vaskor. Tiszti
O1
KEK SL
ezüst
SL
bz
OA O1 O2 OB Sebesülés
1914-1916           X         X
1917-1918                      

1904-ben telejsítette egyévi önkéntes szolgálatát.
Mint tartalékos kapitány  a mozgósítás első napján, a zágrábi 36. gyaloghadosztály parancsnokságához vonult be, mint lovas parancsőrtiszt. Végigharcolta az első és a második szerb offenzívát. 1914 november 10-én Singerosánál az 1047  magaslatnál az összeköttetés megteremtésére Cziráky József grófot 35 emberrel odarendelik. A feladat elvégzése közben három lövéstől súlyosan sebesült.
Bátor magatartásáért a  bronz Signum Laudist kapta.
1915 januárjában a Czibulka altábornagy hadosztályához osztották be. Részt vett Bukovina visszafoglalásában,  végigküzdötte a kolomea-stanislaui nehéz harcokat. Ott volt Lemberg visszafoglalásánál is. 1915 őszén mint parancsőrtiszt részt vett a hugi és kamionka-strumilowái harcokban, valamint a z ikvai előnyomulásban is.
1916 januárjában saját kérelmére bevonult ezredéhez.
1917 áprilisában parancsőrtiszti szolgálatra  Böhm Ermolli vezérezredes hadsereg parancsnokságához osztották be , ahol egészen Sopron megye főispánjának való kinevezéséi g maradt .
1920-bán Nyugat-magyarország kormánybiztosaként  és Vas vármegye főispánjaként működött. Mint ilyen, rendkívül sokat fáradozott Nyugat-magyarország érdekében.

1921. október 20-án Ciráky dénesfai birtokán szállt le IV. Károly repülőgépe a II. királypuccs kapcsán.
(Szolgálatainak elismeréseként Otto 1933-ban az Aranygyapjas rendet adományozta neki.)

Vas vármegye főispánja.
1922-ben a szombathelyi kerület nemzetgyűlési képviselőjévé választotta pártonkívüli keresztény legitimista programmal. Mandátumának lejárta után visszavonult a politikai élettől és dénesfai birtokán gazdálkodott.

Német ellenes beállítottsága, a lengyel menekültek Jugoszláviába juttatásának elősegítése miatt a Gestapo kereste.
1945 után az arisztokrata családok sorsa jutott osztályrészül. 1951 decemberében  feleségét élelmiszer rejtegetés "a közellátás  veszélyeztetése" vádjával börtönbüntetésre ítélték.