szentkirályszabadjai
Badics István
Bp. 1895.01.23. - Bp. 1980.12.xx
cs. és kir. 31. tábori ágyúsezred
tartalékos hadnagy
 
apja: Ferenc királyi tanácsos, tanker. főigazgató


KITÜNTETÉSEI KMTR Vaskor. Tiszti
O1
KEK SL
ezüst
SL
bz
OA O1 O2 OB Sebesülés
1914-1916             X X     X
1917-1918                      
 

1914-ben másodéves orvostanhallgatóként önként jelentkezett frontszolgálatra, kiképzés után a cs. és kir. 31. tábori ágyúsezredhez került tartalékos zászlósként.

Önálló hegyi ágyúszakaszával az 58. közös gyaloghadosztályhoz volt beosztva. A 6. isonzói csata idején a gőrzi hídfőállásban, közvetlenül a gyalogsági rajvonal mögött volt tüzelőállásban ágyúival azzal a feladattal, hogy a podgorai magaslaton lévő olasz állásokat támadás esetén oldalba lövesse. 1916. augusztus 6-án az olaszok meglepetésszerűen borzalmas hatású tüzérségi tűzzel árasztották el vonalainkat, mely kora reggeltől késő délutánig megszakítás nélkül tartott. A pergőtűz, mely minden képzeletet felülmúlt, megszakított minden összeköttetést a hátsó részekkel és így csapataink teljesen önmagukra voltak utalva. A délutáni órákban sűrű tömegekben hömpölyögtek le az olaszok a podgorai magaslatról, hogy a föld színével egyenlővé tett vonalainkat áttörjék és megvalósítsák régi álmukat: Görz elfoglalását. Badics tüzérzászlós rommá lőtt állásaiból a szabadba húzta ki ágyúit s megkezdte tüzelését. Széles réseket vágott a két ágyú tüze az olaszok soraiban. A tüzérek ingujjra vetkőzve végzik munkájukat, a csövek már izzottak a sok lövéstől, de hiába. A nagy tömegek előrenyomulását fel nem tartóztathatják. Mindig közelebb és közelebb érnek s újabb és újabb tömegek tűnnek fel mögöttük. Már csak pár száz lépésnyire vannak az ágyúktól, de nincs meghátrálás, csak becsületes halál, vagy büszke győzelem. Az ágyúk előtt megtorpant az ellenség, de a szárnyakon addig folytatta előrenyomulását, míg teljesen körül nem zárta az üteget és a körülötte lévő gyalogságot. Az éj csendben telt el. Az olaszok nem folytatták előrenyomulásukat. A következő nap reggelén a körülzárt csoport elszánt támadással kísérelte meg az olasz gyűrű áttörését. Badics zászlós hatásosan támogatta két ágyújával gyalogságunk végső erőmegfeszítését, amely eredménnyel is járt. Az időközben Görz irányából támadó segítőcsapatok beavatkozásával sikerült a körülzárt csoportnak az Isonzón átkelnie és az ellenség gyűrűjéből kiszabadulnia. Badics zászlós Görz előtt állt fel ismét ágyúival, de nemsokára ezt az állását is fel kellett adnia, mert kikerülhetetlen volt a város kiürítése.  Nem a tüzéreken, nem Badics zászlós hősies helytállásán múlott, hogy a 6-ik isonzói csata e frontszakaszon  megvalósította az olaszok egyik álmát: a görzi hídfő elfoglalása után megszállták Görz városát.
A hősies helytállásért, és példamutató vitézségéért Badics zászlóst az arany vitézségi éremmel tüntették ki.

1917. évi január hó 15-ével a cs. és kir. hadügyminiszter úrral egyetértőleg, a cs. és kir. közös hadsereg tartalékából a m. kir. honvédség tartalékába : Badics István, cs. kir. 31. tábori ágyúsezredbeli tartalékos hadnagy; a cs. és kir. hadügyminiszter úrral egyetértőleg: a cs. és kir. közös hadsereg tartalékából, a m. kir. honvédség tartalékába áthelyeztetett.

1919. 07. 06. a Nemzeti Hadsereg tiszti zászlóaljában szolgált.

1944, júliusától a 10. tábori tüzérosztály parancsnoka.

A II. világháború után fogságban (Uszmány) került (1945.02.12.-1948.07.08.), majd hazatérte után  1951-ben  Hajdúdorogra telepítették ki.
Budapestre való visszaköltözése után a a Betonútépítő Vállalatnál volt raktáros.
A többi "Horthysta tiszt"- hez hasonlóan még a hatvanas évek végén is megfigyelték.