csíkszentkirályi és krasznahorkai gróf
Andrássy Imre
Velejte 1891.11.17. - USA 1985.09.xx
cs. és kir. 13. huszárezred
tartalékos hadnagy
 
apja: Sándor kamarás, képviselő


KITÜNTETÉSEI KMTR Vaskor. Tiszti
O1
KEK SL
ezüst
SL
bz
OA O1 O2 OB Sebesülés
1914-1916               X X X  
1917-1918                      

Gróf Andrássy Imre e. é. önkéntes és Turóczi István huszár 1914. szeptember 9-én Jadlownál egy nagyobb járőrünk erős ellensége s tűzben visszavonulásra kényszerült, mely alkalommal huszár Tóth és Szücs lovai elhullottak. Gróf Andrássy és huszár Turóczi, ellenséges tűzben parancs nélkül mentek vissza, visszahozták előbb huszár Tóth , majd huszár Szűcsöt és így ezek elfogását akadályozták meg, ezt a II. osztályú ezüst vitézségi éremmel jutalmazták.

1915. április 25-i haditettéért az I. osztályú ezüst vitézségi éremmel József főherceg személyesen tüntette ki.

1915 május 19. Gróf Andrássy Imre járőrével bevonult és igen jó jelentéseket hozott, 18 órakor ismét járőrszolgálatba ment .

1915 június  3-án csapataink bevonultak Przemyslbe. Egy megállapított rakétajelzésre 20 óra 30 perckor a rajvonalak legénysége hangos éljenzésbe és gyenge lövöldözésbe kezdett. így ünnepeltük meg Przemysl bevételét. Gróf Andrássy Imrét, kinek már a kis és nagy vitézségi érme volt már, arany vitézségi éremre és azonkívül soron kívüli hadnaggyá való kinevezésre hozták javaslatba.

1919-ben Stockholmban követségi attasé

A két háború között a társadalmi élet aktív tagja, autóversenyző, magánrepülőgépet tartott.
1944 végén a front elöl családjával nyugatra menekült.
1946-47-ben felesége családjánál Svédországban, majd Argentínában élt. 1960 után Princetonba költözött, ahol mérnökként a napenergia hasznosítással kapcsolatos berendezések prototípusának elkészítésében vett részt.

 

.