Wulf Olaf

Született: 1877. Budapest

Katonai pályája:
Pola haditengerészeti akadémia
1895. tengerészkadet
1918. főtörzskapitány

Kitüntetései:
MTKR lovagkeresztje
Vaskorona Rend III. oszt. hadidíszítménnyel, kardokkal
Katonai Érdemkereszt III.oszt. hadidíszítménnyel,kardokkal
Bronz Katonai érdemérem hadiszalagon, kardokkal


Háború után:

1920. vezérkapitány
1925. vezérfőkapitány
Magyar Érdemkereszt II. oszt. csillaggal
Magyar Koronás Nagy Aranyérem


+1955. június 12 Costa Rica

A Rendbe való felvétel alapját képező fegyverténye:
 

Potiorek 1914. szeptember 23-án elhatározta, hogy a Szerémségben a Száva vonalát védelmező népfölkelésünk legnagyobb részét elvonja és azt Sabácnál, a Száván keresztül a szerbek oldalába irányítja.
A Zimonyban állomásozó dunai flottilla ideiglenes parancsnoka, Wulff Olaf sorhajóhadnagy ekkor maga kérte, hogy a Sabácnál tervezett Száva-átkelésnél két monitorral közreműködhessék.

1914. szeptember 28-án délután Wulff Olaf vezetése alatt álló monitorcsoport: a Temes és a Kőrös monitor, 1 őrszázad, 1 aknakereső hajó Zimonyról Új vidék felé futott ki, hogy a szerbeket megtévessze. 18 óra 30 perckor aztán visszafordult és a Száva torkolatának vett irányt, hogy az ott lerakott szerb aknazáron, valamint a belgrádi nehéz szerb ütegek tüzén a sötétség leple alatt áttörve, reggelre Sabác alá érhessen. Elől haladt az aknakereső hajó, ezt követték a Temes, a Kőrös  és az őrnaszád. A Temes volt Wulff Olaf vezérhajója.

A szerbek megtévesztése sikerült. A monitorcsoportot az ellenség a Száva torkolatáig nem vette észre, tehát nem is háborgatta.
Itt azonban mindkét partról heves szerb puskatűz fogadta hajóinkat. Ezek Wulff parancsa szerint csak 55 lépésre a felrobbantott hídtól kezdték meg a tüzet, de aztán annál alaposabban seperték végig mint a két partot. Most aztán megszólalt a felriadt szerb tüzérség is. A heves ágyúzás során a Temes 4 találatot kapott. Az egyik szerb ágyúgolyó átütötte páncéltornyát, a másik egyik ágyúját helyezte harcon kívül, lelőtték antennáját is, stb. A Kőröst is érte ágyúlövés, de ez nem okozott a hajó testén nagyobb rongálást. Az aknavető hajót és járőrnaszádot szerencsére elkerülték a szerb ágyúlövedékek, de mindkét hajót sok helyen lyukasztották át a szerb puskagolyók. A harcban a Temes 1 halottat és 9 sebesültet, a Kőrös 1 halottat és 5 sebesültet, az aknakereső 2 sebesültet vesztett.

Az áttörés azonban sikerült. 20 óra 30-kor a monitorcsoport áthaladt a híd alatt és 21 óra 45-kor kijutott a szerb ágyútűzből.
A felriasztott szerb határőrizet útközben ugyan még három helyen is iparkodott puska- és ágyútűzzel a monitorokat feltartóztatni, de ez nem sikerült neki. Hajnalra a monitorcsoport szerencsésen Sabác elé ért és ott hatásosan támogatta csapatainkat.

Érdemességét a Rend 1922. június 27-én állapította meg.


Forrás: Felszeghy...: Rendjelek és kitüntetések történelmünkben Bp. é.n.
Bardolf Carl von: Der Militär Maria Theresien Orden Wien 1944.