vihari Willerding Rezső

Született: 1866 Budapest

Katonai pályája:
Bécs katonai műszaki akadémia
1886 hadnagy a 29. tábori vadászzászlóaljnál
1890. főhadnagy
1891. vezérkari tiszt, 1 17. gyalogdandárnál
1894. százados
1902. őrnagy
1906. alezredes
1907. 48. gyalogezrednél zászlóalj parancsnok
1909. ezredes
1913. 23. gyalogdandár parancsnoka
1914. tábornok
1916. altábornagyKitüntetései:
MTKR lovagkeresztje
Lipót Rend középkeresztje hadidíszítménnyel, kardokkal
Katonai Érdemkereszt II.oszt. hadidíszítménnyel,kardokkal
Vaskorona Rend II. oszt. hadidíszítménnyel, kardokkal
Lipót Rend lovagkeresztje hadidíszítménnyel, kardokkal
Katonai Érdemkereszt III.oszt. hadidíszítménnyel,kardokkal
Bronz Katonai Érdemérem hadiszalagon, kardokkal
Bronz Katonai Érdemérem
Jubileumi Emlékérem a fegyveres erők számára


Háború után:

1921. gyalogsági tábornok
Magyar Koronás Nagy Aranyérem
Vitézi Rend


+1928. augusztus 26. Sopron


A Rendbe való felvétel alapját képező fegyverténye:

1914. augusztus 19-én arcvonalunk balszárnyán Dankl lovassági tábornok hadserege a San folyó mentéről Lublin felé megindult, Willerding Rezső vezérőrnagy, a pozsonyi hadtestnek egyik dandárnoka azt a parancsot kapta, hogy a nagykanizsai 48. cs. és kir. gyalogezred 3. zászlóaljával, a komáromi vadászzászlóaljjal, 1 huszárszázaddal és 2 üteggel, mint a hadsereg egyik előhada, fedezze a Tanew folyó mocsaraitól északra a hadsereg oszlopainak a mocsáron keresztül való kibontakozását.
E parancs értelmében Willerding átvezette csapatait a mocsáron és azokat augusztus 23-án délelőtt Stany községtől mindkét oldalt védőállásban helyezte készenlétbe.

Ebben a helyzetben érte Willerding csapatait (4 zászlóalj, 2 üteg) egy orosz dandárnak (8 zászlóalj, több üteg) a kora délután két oldalról intézett támadása.

A jobboldali támadást a nagykanizsaiak 2 zászlóalja helyben állította meg, a baloldali támadást, amely a komáromi vadászokat érte, Willerding a tartalék –a nagykanizsai ezred harmadik zászlóalja- bevetése mellett ellentámadással védte ki.

A küzdelem továbbra is igen súlyos és véres maradt.

Ekkor ért a csatatérre a győri vadászzászlóalj, amelyet Willerding egyelőre tartalékul a front közepe mögé irányított. A megritkult és egyébként is laza rajvonal azonban a győri vadászoknak előrement egyes századai segítségével sem tudott tért nyerni. Sőt, mikor a késő délutáni órákban az oroszok friss tartalékok bevetésével igen erős ellentámadást intéztek, válságosra fordult a helyzet.

Ekkor Willerding maga állt a győri vadászok utolsó századának élére és azt személyesen vezette a tűzvonalba.

A tábornok hősi magatartása megfordította az ütközet sorsát. Az ellenség előbb hátrálni, majd rendetlenül menekülni kezdett. Az ütközetet megnyertük.

Érdemességét a Rend 1917. augusztus 17-én állapította meg.


Forrás: Felszeghy...: Rendjelek és kitüntetések történelmünkben Bp. é.n.
Bardolf Carl von: Der Militär Maria Theresien Orden Wien 1944.
Vitézek albuma Bp. 1938.