webenaui Wéber Győző

Született: 1861. Neuhaus

Katonai pályája:

Libenau hadapródiskola
1879. hadapródfővadász a 27.tábori vadászzászlóaljnál
hadnagy a 4. császárvadászoknál
1898. vezérkari őrnagy
1907. ezredes, a 69. gyalogezred parancsnoka
1911. vezérőrnagy, a 4. hegyidandár parancsnoka
1914. altábornagy, a 47. gyalogdandár parancsnoka
1917. gyalogsági tábornok

Kitüntetései:
MTKR lovagkeresztje
Ferenc József Rend nagykeresztje hadidíszítménnyel
Katonai Érdemkereszt II.oszt. hadidíszítménnyel,kardokkal
Vaskorona Rend II. oszt. hadidíszítménnyel, kardokkal
Ferenc József Rend tisztikeresztje
Katonai Érdemkereszt III.oszt.
Bronz katonai Érdemérem hadiszalagon
Jubileumi Érem a fegyveres erők számára
Katonai Jubileumi Kereszt
1912-1913. Mozgósítási Kereszt


Háború után:+1932. május 6. Innsbruck


A Rendbe való felvétel alapját képező fegyverténye:

A montenegrói kézen fekvő, meredek sziklafalként kimagasló Lovcsen a cattarói hadikikötő számára állandó veszélyt jelentett.
A viszonyok csak akkor javulhattak, ha a Lovcsen, mint a hadikikötő nélkülözhetetlen része, csapataink kezébe jut.
A Lovcsen megtámadásának és  elfoglalásának tervét Weber altábornagy dolgozta ki és a végrehajtást a döntő helyen ő vezette.
A támadást 260 ágyú, tarack és mozsár készítette elő. Ezek között voltak hajóágyúk is, aminél figyelmet érdemel, hogy a hadihajókat egyoldali megterheléssel kellett dűlt helyzetbe hozni, mert ágyúik egyébként nem tudtak volna a Lovcsenre fellőni.

1916. január 8-án reggel, még sötétben kezdte meg a gyalogság, balról Weber, jobbról Sorsich hadcsoportja a támadást. Tüzérségünk nagyszerűen dolgozott. 14 óra 30-kor a Krimolj-hegy Weber altábornagy zászlóaljainak kezében volt. Estig a csapatok a Solar-hegy meredek lejtőjének felét megmászták.
Január 9-én hajnalban a támadás tovább folyt. Derék csapataink a Solar erődítéseit rohammal vették be. Az ellenség fővédelmi vonala tehát zászlóaljaink kezére került.
Január 10-én csapataink már csak csekély ellenállásba ütköztek. Mindenütt feljutottak a Lovcsen-tömbre, sőt néhány osztag megmászta a Lovcsen csúcsát is.

Január 11-én győzelmes csapataink már nem ütköztek ellenállásra,a montenegrói kormány fegyverszünetet kért.

Érdemességét a Rend 1922. június 27-én állapította meg.


Forrás: Felszeghy...: Rendjelek és kitüntetések történelmünkben Bp. é.n.
Bardolf Carl von: Der Militär Maria Theresien Orden Wien 1944.