uzsoki Szurmay Sándor

Született: 1860. Boksánybánya
      

Katonai pályája:
Ludovika Akadémi
1884. hadnagy a lugosi 18. honvéd zászlóaljnál??????
1889. főhadnagy
Bécs hadiakadémia, vezérkar
1892. százados
1898. őrnagy a 4. gyalogezredben zászlóalj parancsnok
1893. alezredes
1905. ezredes, a 20. honvéd gyalogezred parancsnoka
1910. vezérőrnagy
1914. altábornagy 38. honvéd gyalogdandár parancsnoka
1917. gyalogsági tábornok, honvédelmi miniszter

Kitüntetései:
MTKR lovagkeresztje
Lipót Rend 1. oszt. hadiékitménnyel kardokkal
Vaskorona Rend nagykeresztje hadidíszitménnyel, kardokkal
Ferenc József Rend tisztikeresztje
Vöröskereszt Érdemcsillaga hadidíszitménnyel
Vaskorona Rend III. oszt.
Katonai Érdemkereszt III.oszt. hadidíszítménnyel
Bronz Katonai Érdemérem hadiszalagon, kardokkal
Bronz Katonai Érdemérem
Jubileumi Emlékérem a fegyveres erők számára
Katonai Jubileumi Kkereszt


Háború után:

Vitézi Rend

1941 vezérezredes

+1945. február 26. Budapest


A Rendbebe való felvétel alapját képező fegyverténye:
 

Przemysl 1915. március 22-én történt elvesztése után az ostromló orosz hadsereget az orosz fővezérlet a kárpáti arcvonalba vetette be és egyben általános ellentámadást rendel el a duklai horpadás és az uzsoki hágó között levő osztrák-magyar arcvonalra, amelynek balfelét ekkor Boroevic, jobbfelét Böhm-Ermolli vezényelte.
Az utóbbinak jobbszárnyát alkotta Szurmay hadcsoportja. Ebben az időben Boroevic csapatai már magyar földre szorultak, míg Böhm-Ermolli csapatai galiciai területen álltak.
Az első orosz lökés Boroevic balszárnyát rendítette meg. Az orosz pörölyütések aztán ingadozásba hozták Böhm-Ermolli arcvonalának jelentékeny részeit. A szakadatlan orosz rohamok lassanként felőrölték arcvonalunk ellenálló erejét. Állandó térvesztés jellemezte a csatának ezt az időszakát. Végül is Böhm-Ermolli nem látott arcvonala helyrehozhatatlan összeomlásának elkerülésére más módot, mint hogy megfogyatkozott csapatait a Kárpátok gerincére tervszerűen vissza viszi és magyar földön választ új védőállást. Április 1-én délután rendelte el Böhm-Ermolli a visszavonulást, amelynek során Szurmaynak is fel kellett volna adni az uzsoki hágót.

Szurmay azonban elhatározta, hogy az immár már két hónap óta számtalan orosz támadás ellen megvédelmezett állásait nem hagyja el és nem nyitja meg Magyarország egyik főkapuját az orosz áradatnak.
Megmaradt tehát állásaiban és csupán szárnyait kanyarította annyira hátra, hogy kapcsolata szomszédjaival veszendőbe ne menjen.

Természetesen az oroszok most arra az arcvonaluk felé előreugró bástyára vetették magukat, amelyet Szurmay állásai képviseltek. Ezekben az állásokban szinte kivétel nélkül magyar csapatok álltak Itt voltak a 7. gyalog hadosztály (3 magyar és 1 horvát ezred), a 40. honvéd gyaloghadosztály, a 76. honvéddandár a 128. magyar dandár, a 12. és 44-es csász. és kir. magyar gyalogezredek.

Az első orosz támadás a hadtestet –elszigetelt helyzetében- április 2-án érte. Négy nappal később intézték az oroszok a második rohamot. Majd április 8-tól 12-ig dúlt a legnehezebb küzdelem. Ezután kissé ellanyhult a harc, de április 21-én még hevesebben lángolt fel, hogy április 24-én véget érjen. Ezen a napon volt az utolsó orosz roham, de ez is, mint a többi, vérbe fúlt.

Érdemességét a Rend 1917. augusztus 17-én állapította meg.


Forrás: Felszeghy...: Rendjelek és kitüntetések történelmünkben Bp. é.n.
Bardolf Carl von: Der Militär Maria Theresien Orden Wien 1944
Vitézi rend albuma Bp. 1938..