szandai Sréter István

Született: 1867. Cserhátsurány

Katonai pályája:
Bécsújhely akadémia
1889. hadnagy az 1. huszár- majd a 44. gyalogezredben

Ludovika Akadémia tanára
1915 a 19. honvéd gyalogezred parancsnoka

Kitüntetései:
MTKR lovagkeresztje
Vaskorona Rend II. oszt. hadidíszítménnyel, kardokkal
Lipót Rend lovagkereszt hadidíszítménnyel,kardokkal
Vaskorona Rend III. oszt. hadidíszítménnyel, kardokkal
Katonai Érdemkereszt III.oszt. hadidíszítménnyel,kardokkal
Ezüst Katonai Érdemérem hadiszalagon, kardokkal
Bronz Katonai Érdemérem hadiszalagon, kardokkal
Koronás bronz érem a 2. oszt. hadidiszitményes és kardos katonai érdemkereszt miniatűrjével
Károly Csapatkereszt
Jubileumi emlékérem a fegyveres erő számára
Katonai Jubileumi Kereszt


Háború után:

1920 altábornagy, honvédelmi miniszter

+1942. szeptember 9. Budapest

A Rendbe való felvétel alapját képező fegyverténye:

 

Mint a 80. honvéd gyalogdandár parancsnoka, 1916. június 27-től július 20-ig a Kirlibaba-nál (Bukovina) vívott harcokban a döntő jelentőségre jutó Capul magaslatot felelősségteljes elhatározással kezdeményezőén megszállotta és az attól északra eső sziklakúpot elfoglalta.
Majd ezt az állást nagy orosz túlerővel ismételten intézett támadások ellen öntevékenyen, igen vitézül és állhatatosan védelmezte, ezáltal Bukovinában a kárpáti arcvonalunk megtartására és a későbbi kedvező offenzívánkhoz alapfeltételeket teremt.Érdemességét a Rend 1922. június 27-én állapította meg.


Forrás: Felszeghy...: Rendjelek és kitüntetések történelmünkben Bp. é.n.
Bardolf Carl von: Der Militär Maria Theresien Orden Wien 1944.
Légrády : A volt M. Kir. pécsi 19. honvéd gyalogezred és alakulatainak története Pécs 1938.