Riedl Lajos

Született: 1869. Cakaturn

Katonai pályája:

Bécs katonai akadémia
1889. hadnagy az 5. tüzérezredben
1893. főhadnagy
1902. százados
1912.alezredes
1914. alezredes a 12. tábori ágyús ezrednél
1914. ezredes
1918. olasz fogságba esett

Kitüntetései:
MTKRlovagkeresztje
Lipót Rend lovagkeresztje hadidíszitménnyel
Vaskorona Rend III. oszt. hadidíszitménnyel
Katonai Érdemkereszt III.oszt. hadidíszítménnyel


Háború után:

altábornagy

+1936.  május 7. Budapest


A Rendbe való felvétel alapját képező fegyverténye:

A világháborús központi hatalmak legnagyobb győzelmüket az orosz fölött Gorlicé-nél aratták 1915. május 2-án.
A golrice-i áttörésnél két magyar tiszt érdemelte ki a Mária Terézia-rendet. Ez a két tiszt: lovag Metz Rezső vezérőrnagy, gyalogdandárnok és Riedl Lajos ezredes, tüzérdandárnok.
Metz  az áttörést Riedl ezredes tervei szerint készítette elő. A tüzérségi terv lényege pedig az volt, hogy 80 lövegből 78 összpontosítja tüzét az áttörés helyére. Riedl az orosz állásban a támadó gyalogság számára a szó szoros értelmében utat kívánt vágni.
A következő napon megkapta Metz az írásbeli parancsokat is a támadására.
A tüzérségi parancs azonban egészen másként szólt, mint Riedl ezredes elgondolása. Az ezredes erre, Metz tábornokkal egyetértésben elhatározta, hogy nem engedelmeskedik a parancsnak, hanem megmarad a tűzösszpontosítást kimondó rendelkezései mellett és ezért vállalja a felelősséget.
Május 2-án reggel 5 órakor mindenki a helyén volt.
Tíz órakor a végsőkig fokozott tüzérségi előkészítés ráfeküdt az orosz állásokra. Metz tábornok csapatai negyed órával később már simán túlhaladtak az első, szétlőtt orosz állásokon. Délelőtt fél 12 órakor már a Pustki csúcsa is csapataink kezében volt.
A harc nehezebb része azonban csak ezután következett. A Pustki túlsó lejtőjén megmaradt tartalékok ellentámadását kellett kivédeni.
Könnyű ütegeink Riedl ezredes vezetése alatt  vágtattak győzelmes gyalogságunk után, hogy azt közvetlen közelből támogathassák.

Riedl ezredes, saját felelősségére, a kapott parancstól eltérően, a hadosztály tüzérségének a tüzelőállásban végrehajtott elhelyezésével és tűzvezetésével nemcsak saját hadosztályának, hanem az egész hadseregnek sikerét döntő módon befolyásolta

Érdemességét a Rend 1927. október 25-én állapította meg.


Forrás: Felszeghy...: Rendjelek és kitüntetések történelmünkben Bp. é.n.
Bardolf Carl von: Der Militär Maria Theresien Orden Wien 1944.