lippahorai Pillepic Rezső

Született: 1862. Verona

Katonai pályája:
Bécsújhely katonai akadémia
1882. hadnagy a 60. közös gyalogezredben
1898. Pozsony tisztiiskola tanára
1914. ezredes a 11. honvéd gyalogezred parancsnoka

Kitüntetései:
MTKR lovagkeresztje
Lipót Rend lovagkeresztje hadidíszítménnyel, kardokkal
Vaskorona Rend III. oszt. hadidíszítménnyel, kardokkal
Katonai Érdemkereszt III.oszt. hadidíszítménnyel,kardokkal
???
Károly Csapatkereszt
Sebesültek Érme 1 sávval


Háború után:

Vitézi Rend

altábornagy

+1926.  november 19. Pécs


A Rendbe való felvétel alapját képező fegyverténye:

Az 1915 május elején kivívott gorlice-i győzelmet óriási arányú, hosszú ideig tartó üldözés követte.
Az augusztus 27-én megindított támadás két héten át tartó nehéz harc árán az oroszokat a Zlota-Lipá-tól a Strypa folyó mögé vezette vissza. Csapataink kierőszakolták a Strypá-n való átkelést is, hogy az ellenséget tovább foglalkoztassák.
Ez volt az általános helyzet, mikor szeptember 9-én a nagy orosz ellentámadás az egész arcvonalon, Luck-tól egészen a Dniester-ig megindult.
Szeptember 15-éig csapataink az orosz támadásokat némi területveszteséggel megállították. A következő nap hajnalán azonban újabb orosz roham érte Pflanzer-Baltin arcvonalának ezt a balszárnyát. Az oroszok áttörték a 93-asokat. Ekkor kapta Pillepic ezredes a parancsot, hogy csapataival vonuljon vissza Buczacz-nál a Strypa innenső partjára, mert az oroszok a tőle balra álló 16-os horvátokat és nyitrai honvédeket megkerülték és ezek már visszavonulásban vannak.

A parancsból kiolvasható volt, hogy az egész arvonal a Strypa mögé fog hátrálni.
Pillepic azonban úgy ítélte meg a hadi helyzetet, hogy az még menthető, ha rendelkezésére adják ellentámadása céljából a tartalékban levő soproni zászlóaljat. Kérte tehát a hadosztályparancsnokot, hogy visszavonulás helyett ellentámadást intézhessen.
Rövidesen megkapta a soproni zászlóaljat. Ennek élére állt és személyesen lóháton vezette az első vonalba előre. Az így megindított ellentámadáshoz csatlakoztak jobbról a pozsonyi honvédek egy zászlóaljjal, balról a nyitrai honvédek és a horvát 16. cs. és kir. gyalogezred.
A váratlan ellenlökés, mely az oroszokat meglepte, teljes sikerrel járt. Délelőtt fél tíz órakor az elvesztett állások visszakerültek csapataink birtokába, ami az egész helyzetre döntő jelentőségű volt.

Érdemességét a Rend 1921. március 10-én állapította meg.


Forrás: Felszeghy...: Rendjelek és kitüntetések történelmünkben Bp. é.n.
Bardolf Carl von: Der Militär Maria Theresien Orden Wien 1944.