Petrichevich György

Született: 1880. Temesvár

Katonai pályája:
Temesvár hadapródiskola
1899. zászlós a 42. közös gyalogezredben
1914. százados a 16. közös gyalogezredben
1915. súlyos sebesüléssel fogságba esik

Kitüntetései:
MTKR lovagkeresztje
Lipót Rend lovagkeresztje  hadidíszítménnyel, kardokkal
Tiszti Arany Vitézségi Érem
Ezüst Katonai Érdemérem hadiszalagon, kardokkal
Bronz Katonai Érdemérem hadiszalagon, kardokkal
Károly Csapatkereszt
Sebesültek Érme


Háború után:

ezredes
Magyar Érdemkereszt II. osztálya
Magyar Koronás Nagy Aranyérem


+1949. február 3. Budapest


A Rendbe való felvétel alapját képező fegyverténye:

Amikor 1915 elején az osztrák-magyar kárpáti arcvonal támadása Przemysl felmentése céljából megindult, a jobbszárnyon lévő Pflanzer-Baltin-féle hadsereg egyik hadoszlopa, melyhez a varasdi 16. gyalogezred tartozott, lendületes előretörése során bevette Kolomeá-t, majd elfoglalta Stanislau-t és eljutott február 27-én a várostól északra fekvő Sielec községig.
Az éj leple alatt erős orosz kötelékek rajtaütésszerűen, kozákoktól támogatva meglepték a mit sem sejtő előőrsöket és több helyen áttörték megszállták a falut, a katonák nagy részét foglyul ejtették.
Petrichevich százados megszervezte a foglyok kiszabadítását és házról házra küzdve stabilizálta a helyzetet.
Az ezred óriási veszteségek árán saját erejéből tízórás elkeseredett helyi harcok után a teljes átkarolásból kiszabadította magát. Az ezredtörzset 7 tiszttel, 10 századot és 20 löveget szerzett vissza és 840 foglyot ejtett.
Petrichevich ezzel sem elégedett meg, hanem 15 órakor –bármennyire hihetetlennek is látszott- általános ellentámadást indított, az oroszokat a falut övező magaslatokra Halicz felé végleg visszaverte, sőt ezenkívül a 16. gyalogezred előző napi állásait is újból elfoglalta, ezzel a további harci cselekményekhez kedvező helyzetet teremtett.

 

Érdemességét a Rend 1921. október 12-én állapította meg.


Forrás: Felszeghy...: Rendjelek és kitüntetések történelmünkben Bp. é.n.
Bardolf Carl von: Der Militär Maria Theresien Orden Wien 1944.