szomolyai Nagy Pál

Született: 1864. Sajósénye

Katonai pályája:
Pozsonyi hadapród iskola
1884. hadapródfővadász a 11. tábori vadászzászlóaljnál
1895 százados a Ludovika akadémia tanára
1910 vezérkari ezredes
1914. 72. gyalogezred parancsnoka
1914. vezérőrnagy
1915. 20. majd a 40. honvéd hadosztály parancsnoka

Kitüntetései:
MTKR lovagkeresztje
Lipót Rend középkeresztje
Katonai Érdemkereszt II.oszt. hadidíszítménnyel,kardokkal
Vaskorona Rend II. oszt. hadidíszítménnyel, kardokkal
Lipót Rend lovagkeresztje
Ferenc József Rend lovagkeresztje
Katonai Érdemkereszt III.oszt. hadidíszítménnyel,kardokkal
Ezüst Katonai Érdemérem hadiszalagon, kardokkal
Bronz Katonai Érdemérem hadiszalagon, kardokkal
Károly Csapatkereszt
Jubileumi Emlékérem a fegyveres erők számára
Katonai Jubileum Kereszt


Háború után:
1921. gyalogsági tábornok, a honvédség főparancsnoka
Vitézi Rend

Magyar Érdemkereszt I. oszt.
SL ?


+19
27. február 10. Budapest

A Rendbe való felvétel alapját képező fegyverténye:
 

Nagy Pál vezérőrnagy a pozsonyi honvéddandárt vezette az 1914. augusztus 23-25-én vívott krasniki csatában. A győzelmes csatát követő háromnapi üldözés után Dankl tábornok a hadsereg vezére, kimerült csapatainak augusztus 19-ére pihenőt rendelt el.

Ezen a napon történt, hogy egyik közös magyar dandár, amely Piotrkow község előtt állt, a felsőbb vezetés szándékai ellenére az oroszokkal harcba keveredett. A tervszerűtlenül megindult küzdelem kezdeti sikerek után, kedvezőtlen fordulatot vett. A derék komáromi cs. és kir. 12. gyalogezred majdnem teljesen elvérzett. Az ezredtől jobbra és hátra pihent Nagy Pál tábornoknak a pozsonyi és soproni honvédezredekből álló dandára. A tábornok hallotta a csata zaját, majd megfigyelte, hogy a balszomszédja ellen nagy orosz tömegek nyomulnak.

Elhatározta, hogy szomszédja segítségére siet. Harchoz fejlődtette tehát dandárát és jelentette szándékát elöljáró altábornagyának. Ettől azonban azt az értesítést kapta, hogy nem engedi meg a támadást s a dandár csak pihenjen tovább. Nagy Pál tábornok erre jelentette, hogy kénytelen a támadás mellett megmaradni, mert nem vállalja a felelősséget szomszédja esetleges vereségéért.

A honvéddandár tehát Piotrków irányában indult és igen nehéz harcban visszavetette a közös dandárt szorongató ellenséget

Érdemességét a Rend 1918. augusztus 17-én állapította meg.


Forrás: Felszeghy...: Rendjelek és kitüntetések történelmünkben Bp. é.n.
Bardolf Carl von: Der Militär Maria Theresien Orden Wien 1944.
Vitézek albuma Bp. 1938.