spondalungai Metz Rezső

Született: 1861. Budweis

Katonai pályája:
 

 
Bécsújhely katonai akadémia ,
1879. hadnagy 32. közös gy. ezredhez avatva ,
1903 . őrnagy a 69. gyalogezrednél ,
1905. a 23. vadászzászlóalj parancsnoka ,
1911. ezredes a 19. közös gy.ezred parancsnoka ,
1914. hadba viszi a 19. gyalogezredet , majd a 23. gy.dandár parancsnoka ,
1915. vezérőrnagy
1916. nyarán  egy vegyes német hadosztályt , majd egy német frontszakaszt vezényelt ,
1916 .őszén a 11. gy.hadosztály parancsnoka ,
1918 . altábornagy, Cherson város parancsnoka ,
        egyedüli magyar tisztként német hadsereg tábornoki    katonai továbbképzésén vesz részt ,
        november 28-án csapatait haza irányítva egy hónap múlva ér haza Budapestre.
1919. nyugdíjazták .Kitüntetései:
MTKR lovagkeresztje
Lipót Rend középkeresztje hadidíszítménnyel, kardokkal
Katonai Érdemkereszt II.oszt. hadidíszítménnyel,kardokkal
Vaskorona Rend II. oszt. hadidíszítménnyel, kardokkal
Lipótrend lovagkeresztje hadidíszítménnyel, kardokkal
Vaskorona Rend III. oszt. hadidíszítménnyel, kardokkal
Tiszti Arany Vitézségi Érem
Katonai Érdemkereszt III.oszt.hadidíszítménnyel,kardokkal
Katonai Érdemkereszt III.oszt.
Bronz Katonai Érdemérem
Sebesültek Érme 2 sávval
Károly Csapatkereszt
Jubileumi Emlékérem a fegyveres erők számára
Katonai Jubileumi Kereszt


Háború után:

Vitézi Rend


+1943. október 21.
Piliscsaba


A Rendbe való felvétel alapját képező fegyverténye:

A világháborús központi hatalmak legnagyobb győzelmüket az orosz fölött Gorlicé-nél aratták. Ezen a vidéken törte át 1915. május 2-án Mackensen német tábornagy hadserege az oroszok vonalát.

A krakkói hadosztály parancsnoka a hatalmasan megerősített, több sorban megépített állásokkal megrakott Pustki-magaslat –az orosz állás kulcsa- elfoglalásával Metz tábornokot bízta meg és ehhez alárendelte neki a hadosztály egész tüzérségét Metz már április 25-én megtudta, hogy neki kell a támadást vezetni. Ennek végrehajtását a legkisebb részletig ő tervezte meg.
Május 2-án reggel 5 órakor mindenki a helyén volt. Metz tábornok az orosz állástól 1200 lépésre lévő megfigyelőhelyén, előtte 800 lépésre a rohamra felkészült gyalogság.
Tíz órakor a végsőkig fokozott tüzérségi előkészítés ráfeküdt az orosz állásokra. Gyalogságunk a nagy csatatér egész kiterjedésében egyszerre indult rohamra.
Metz tábornok csapatai negyed órával később már túlhaladtak az első, szétlőtt orosz állásokon.
A harc nehezebb része azonban csak ezután következett. A Pustki túlsó lejtőjén megmaradt tartalékok ellentámadását kellett kivédeni. Szóhoz jutott az orosz tüzérség is. Metz tábornok csapatainak helyzetét még súlyosbította az, hogy a magaslatra való elszigetelt előretöréssel oldalai fedetlenekké váltak. A szomszédos hadosztályok ugyanis eddig még nem értek el eredményt. A kassai honvédek megakadtak a Wiatrówki-hegyen, a németek a Kamieniec-erdő előtt.
Metz tábornok azonban már délben megjelent a Pustki-n a legelső vonalban, hogy az ütközetet a helyszínen vezesse.
Metz először két zászlóaljat fordított a Wiatrówki ellen, hogy a honvédeket előresegítse, majd a hozzá beérkező hadosztálytartalék 2 zászlóalját is ebben az irányban vetette be.
Az említett tartalék fennmaradt részét a kamieniec-erdő ellen rendelte támadásra, hogy ezzel a megrekedt német hadosztályt rántsa előre. Metz tábornok harccsoportja tehát három irányban fordított arcot. A középen öt zászlóaljjal folytatta az oroszok verését, balszárnyán négy zászlóaljjal a honvédek harcába (arccal északnak), jobbszárnyán három zászlóaljjal a németek küzdelmébe (arccal délnek) avatkozott be.

Mindhárom irányban győzelmesen haladt előre. A szomszédok harcába való beavatkozás eredménye gyanánt a német hadosztály 14 órakor elfoglalta a Kamieniec-erdőt, a kassai honvéd hadosztály 17 órakor felhatolt a Wiatrówki-magaslatra.
Az áttörés Metz kíválóan vitéz magatartásának és  eredményes hadvezetésének  eredményeként hiánytalanul megtörtént.

Érdemességét a Rend 1921. március 10-én állapította meg.

        

Forrás: Felszeghy...: Rendjelek és kitüntetések történelmünkben Bp. é.n.
Bardolf Carl von: Der Militär Maria Theresien Orden Wien 1944.
Vitézek albuma Bp. 1938.
fiának szíves adatközlése
http://www.panoramio.com/photo/3450058  

(c) hungarianarmedforces